De nieuwe regels over de horeca in Woerden liggen ter inzage. Inwoners krijgen de gelegenheid om hierop te reageren voordat ze definitief worden vastgesteld.

Horeca vervult een belangrijke functie in de Woerdense samenleving. Daarbij is het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat de mogelijkheden zijn voor bestaande en nieuwe horeca-initiatieven. Zo weten bijvoorbeeld horecaondernemers, omwonenden en handhavers waar zij rekening mee moeten houden.

Er zijn nieuwe regels opgesteld die meer toekomstbestendig zijn dan de huidige regels. Op de site van de gemeente staan de regels beschreven in het ‘concept-horecabeleidskader’.

Reacties kunnen gemaild worden naar de gemeente.