Logo Zonnepanelen 2In Nieuwkoop wordt een nieuw schoolgebouw voor het Ashram College neergezet. Het moet een duurzaam gebouwd pand worden. Er is inmiddels al een ontwerp voor het gebouw en…

de omgevingsvergunning is verleend. De kosten van de school blijken hoger uit te vallen dan aanvankelijk geraamd. De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft daarom meer geld beschikbaar gesteld. Het schoolgebouw moet een voorbeeldfunctie op gebied duurzaamheid en vernieuwend onderwijs krijgen.

Volgens de gemeente Nieuwkoop zal het gebouw bij oplevering bijna energie neutraal zijn.