Provincie Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht zijn een nieuw servicepunt gestart om meer groene daken in de regio realiseren.

Bij dit servicepunt, genaamd Duurzame Daken, kunnen bedrijven en particulieren zich aanmelden voor gratis onderzoek naar de mogelijkheden voor een groen dak en het verkrijgen van advies. Particulieren dienen zich met minimaal tien buren aan te melden.

Een groen dak is beplant, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en de afwatering.