Logo Romeinse LimesBij opgravingen tussen Zwammerdam en Bodegraven is onlangs een nieuw stuk van de Romeinse limesweg ontdekt en vastgelegd. De opgravingen waren noodzakelijk vanwege de…

bouw van een zorgcentrum op het erf van de voormalige boerderij Molenzicht aan de Rijksstraatweg in Zwammerdam.

Na onderzoek bleek in de ondergrond op sommige plaatsen onder de weilanden een grindspoor aanwezig te zijn. Daarmee was de zuidoever van de Romeinse Rijn teruggevonden. Deze lag ter hoogte van Zwammerdam enkele honderden meters zuidelijker dan de huidige Oude Rijn. De Rijn was toen ook veel breder dan die nu is. Langs de oever lag een smal stuk iets hoger opgeslibde grond, de zogenoemde oeverwal. Daarop was de weg aangelegd, is gebleken.