Het college van B&W in Gouda heeft het nieuwe ontwerp voor een verkeerscirculatieplan gepresenteerd. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken geweest bij het maken van het ontwerp.

De kern van het plan bestaat uit een pakket van tien maatregelen om Gouda ook in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden. De doorstroming op de randwegen zou er door worden verbeterd. Verder gaat de maximumsnelheid op veel wegen omlaag naar dertig kilometer per uur en er wordt ingezet op een autoluwe binnenstad.

Hierdoor moet er volgens de gemeente Gouda meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer ontstaan.

Foto: PR