Het college van B&W van Bodegraven-Reeuwijk heeft medewerking verleend aan het plan om woningen te realiseren op het voormalige Welkoopterrein in Bodegraven.

Het betreft een plan voor de bouw van 28 eengezinswoningen die grotendeels huurwoningen worden.

Op het terrein worden woningen met platte daken gerealiseerd. De platte daken lenen zich bij uitstek voor het plaatsen van zonnepanelen.

Voordat de gehele procedure van start gaat wordt er een eerste informatieavond gepland op 28 oktober. Begin 2020 zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

De vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland medio 2020. Als alles volgens planning verloopt start de bouw in het najaar 2020.