Er komt een nieuw schoolgebouw voor de Wilhelminaschool in Woerden. Het huidige gebouw dateert uit 1978 en is aan vervanging toe. Aan renoveren is gedacht, maar de kosten daarvan zijn te hoog.

Het is nog niet duidelijk hoe het nieuwe schoolgebouw er gaat uitzien. Het moet in ieder geval duurzaam en toekomstbestendig zijn. Momenteel wordt een plan van eisen opgesteld en daarna wordt gezocht naar een architect.

Nu is het zoeken naar een tijdelijke locatie die vanaf volgend schooljaar de leerlingen en leerkrachten kan herbergen. Verwacht wordt dat hier voor de kerstvakantie meer duidelijkheid over is.

Hoe lang de sloop en nieuwbouw gaan duren, is nog niet bekend.

Foto: Archief RPL Woerden