Het college van B&W van Woerden start een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de brug Woerden-West en de Molenbrug in de Harmelerwaard. Alle inschrijvers zijn hiervoor niet op eenduidige wijze omgegaan met het uitgangspunt van marktconformiteit.

De gemeente wil een marktconforme partij, omdat de gemeente misschien wel een langdurige samenwerking wil. Het duurt tussen de drie en vijf maanden om een nieuwe aannemer te vinden.

De aannemer moet kennis hebben over bruggen, ruimtelijke procedures en moet kunnen omgaan met een gevoelige maatschappelijke omgeving. De gemeente blijft, tot een nieuwe aannemer is gevonden, via tussentijdse contracten met bureaus werken.

Foto: Facebook