Logo Lege snelwegDe provincie Zuid-Holland monitort het komende jaar de geluidsniveaus langs de provinciale wegen om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe geluidswetgeving. Nu zijn wegaanleg, verbreding…

of onderhoud nog de reden om geluidsmaatregelen te treffen. Vanaf 2018 zijn maatregelen noodzakelijk als bijvoorbeeld door de verkeerstoename de hoeveelheid geluid uitstijgt boven het vastgelegde geluidsplafond.

Onder de naam SWUNG 2 werken rijk, provincies en gemeenten aan nieuwe geluidwetgeving. Als de hoeveelheid geluid boven het plafond dreigt te gaan, moeten maatregelen worden getroffen door de provincie. Vanaf 2018 moeten de provinciale wegbeheerders de geluidsniveaus langs de wegen gaan handhaven.