Logo Gemeente Utrecht1Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht wil het mogelijk maken om erfpacht af te kopen. In een voorstel aan de gemeenteraad komt het college…

ongeveer 3500 Utrechtse huiseigenaren tegemoet. “Wij begrijpen als college de zorgen die huiseigenaren en de gemeenteraad hebben over erfpacht”, zegt wethouder Kees Geldof van Grondzaken. “Daarom komen we nu met een aangepast voorstel, waarbij de afkoopsom voor veel erfpachters lager uitvalt. De aangepaste regeling moet de erfpachters meer zekerheid en duidelijkheid bieden over het bedrag dat zij moeten betalen, zodat zij zich beter hierop kunnen voorbereiden. Wie de erfpacht snel afkoopt, profiteert maximaal van de afkoopregeling. Via de website van de gemeente is een rekentool beschikbaar die erfpachters kunnen invullen om een idee te krijgen wat de nieuwe regeling in hun situatie betekent.