Logo Gemeente MontfoortIn Montfoort heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening Montfoort 2018. Deze preventieve bepaling is al door een groot aantal gemeenten…

ingevoerd en bepaalt dat de burgemeester een vergunningplicht kan instellen.

Een belangrijke vernieuwing is het opruimen van hondenpoep. Indien een hond als gevaarlijk kan worden beschouwd is voortaan de burgemeester het bevoegde bestuursorgaan om maatregelen te nemen.

Ook is de APV een aanvulling op de bestaande mogelijkheden om overlast te voorkomen.