Logo Bedrijven1Bedrijven in de gemeente Woerden hebben behoefte aan extra ruimte om uit te breiden. Deze ruimte is er momenteel niet en de leegstand van bedrijfsgebouwen…

is bijzonder laag, meldt de gemeente. Daarom wil Woerden ‘schuifruimte’ creëren waar bedrijven naar toe kunnen verplaatsen.
Het gaat om een ruimte ter grootte van 6 tot 9 hectare.

Op de achter te laten locaties ontstaat dan ruimte voor nieuwe bedrijven en een kwaliteits-impuls.
De gemeente inventariseert momenteel de ruimtebehoefte van bedrijven en verkent locaties voor de schuifruimte.