Onderzoekers hebben in de provincie Utrecht zeven nieuwe bijensoorten gevonden. Het gaat om soorten die tot op heden alleen in het zuiden van ons land voorkwamen.

Het onderzoek naar bijensoorten in de provincie is uitgevoerd om de verspreiding van de bijen in kaart te brengen, de belangrijkste gebieden waar ze voorkomen aan te wijzen en het juiste beheer en inrichting daarvoor vast te stellen.

In de provincie Utrecht werden door de onderzoekers zo’n 160 bijensoorten aangetroffen. Onder de zeven nieuwe soorten is er één die opvalt. Dat is de groene zandbij, een zeer zeldzame soort die tot nu toe alleen in Zuid-Limburg wordt gezien.

Het insect lijkt zich vooral thuis te voelen rond de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat zou mogelijk komen door de bloemrijke begroeiing van de hellingen rond de forten.

Foto: Provincie Utrecht