Logo Brandweer In Nieuwerbrug werd de nieuwe brandweerkazerne officieel in gebruik genomen. De multifunctionele uitbreiding was hard nodig omdat de oude situatie niet meer…

voldeed aan de eisen van onder meer veiligheid. Ook was de er geen ruimte voor oefeningen en evaluatie na een oproep. Omdat de gemeente zo min mogelijk gebouwen in eigendom wil houden heeft Brandweer Hollands Midden de kazerne gekocht. De brandweer in Nieuwerbrug bestaat uit 20 vrijwilligers waarvan 3 opstappers€ die

aangesloten zijn bij een ander korps maar wel in Nieuwerbrug wonen en werken, en 3 manschappen in opleiding. Een oude brandweerauto van Nieuwerbrug uit 1956 is teruggevonden in Limburg en heeft ook een plaatsje gevonden bij de nieuwe kazerne en zal door vrijwilligers worden opgeknapt.

Foto’s: RTV Bodegraven
De opening van de nieuwe brandweerkazerne in Nieuwerbrug
41 brand1

41 brand2