Logo Nieuwe Hollandse WaterlinieMyriam de Jong, manager en adviseur, is de nieuwe coördinator van het Kenniscentrum Hollandse Waterlinies. Zij is aan de slag gegaan om het Kenniscentrum op de kaart te zetten…

“en daarmee ook een steentje bij te dragen aan de UNESCO nominatie van dit erfgoed.”

Myriam is samen met specialist René Ros, kunsthistoricus en erfgoedadviseur Chris Will en een groot aantal vrijwilligers verantwoordelijk voor het delen en verrijken van de bestaande kennis over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam. Haar taak is, te zorgen voor een goede organisatie van de vrijwilligers, voor betrokkenheid van alle partners en voor het toegankelijk maken van de kennis over de waterlinies, zowel digitaal als op papier.