Via de website ‘Beter Bereikbaar Gouwe’ zijn 77 nieuwe ideeën ingediend voor een oplossing van de verkeersproblemen in het Gouwegebied. Ze vormen een alternatief voor de 26 oplossingen die al waren bedacht voor wegverkeer, scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer.

De Bestuurlijke Afstem Groep (BAG) bespreekt op 14 februari a.s. de nieuwe ideeën. Daarin besluit zij welke ingediende ideeën verder worden onderzocht. Rond de zomer bespreekt de BAG een pakket van maatregelen die met elkaar samenhangen, waarmee de knelpunten in het gebied het beste zijn aan te pakken.

Hierna volgt een besluit over het concept-maatregelenpakket door de volksvertegenwoordigers van de gemeenteraden Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, het waterschap Rijnland en Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Foto: Gemeente Waddinxveen