Logo Stichting Groene Hart1Per 1 oktober is de vernieuwde website www.kwaliteitsatlas.nl beschikbaar. Deze website vervangt de oude kwaliteitsatlas van de stuurgroep en de monitorkaart van de Stichting Groene Hart.

Op de nieuwe website staan de ruimtelijke plannen van de ongeveer 50 gemeenten in het Groene Hart, zoals landschapsplannen, bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. Elke casus wordt in het kort omschreven, er worden documenten getoond en er staat actueel nieuws op.

Doel van www.kwaliteitsatlas.nl is dat de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart behouden blijft of zelfs verbetert.