Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven de komende jaren versterken, zodat deze ook in de toekomst veilig blijft. Dit maakt deel…

uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin waterschappen en Rijkswaterstaat ruim 1100 kilometer Nederlandse dijken versterken.

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven beschermt een groot deel van de Randstad tegen overstromingen vanuit de rivier de Lek en Neder-Rijn. In dit economische hart van Nederland wonen en werken meer dan één miljoen mensen. Bij een overstroming van de noordelijke Lekdijk kan het water zelfs tot aan Amsterdam komen.

De afgelopen jaren is de Lekdijk beoordeeld volgens de nieuwe veiligheidsnormen en met behulp van de nieuwste kennis over dijken. Naar voren is gekomen dat de dijk over een grote lengte versterkt en op enkele plaatsen ook verhoogd moet worden.