Logo Markt De gemeente Woerden heeft een nieuwe marktverordening waarin regels zijn vastgelegd voor de wekelijkse warenmarkt op woensdag en streekmarkt op zaterdag.

Het is de bedoeling dat hiermee flexibeler werken mogelijk wordt gemaakt en de markten beter op de kaart komen te staan.

Wethouder Hans Haring zegt tegen RPL dat vooral de streekmarkt hier van zal profiteren. De ambitie is deze markt te vergroten en op onderdelen professioneler te maken. Gedacht wordt aan een verdubbeling van het aantal kramen.

Naar verwachting is er voldoende aanbod om dit te realiseren. Hiermee wil Woerden aantrekkelijker worden en zich meer gaan onderscheiden van andere plaatsen in Het Groene Hart, aldus Haring.