Logo NatuurgebiedHet Hollandse IJsselgebied krijgt er nieuwe natuur bij. Op de grens van het Groene Hart, langs de Hollandse IJssel en tussen Nieuwegein, IJsselstein en De Meern wordt ongeveer 50 ha…

natuur ontwikkeld. Recreatie en natuur moeten er samengaan. Het is een plan waar de komende jaren nog flink aan gewerkt wordt.

Deze maand start het voorbereidende archeologische onderzoek, wat inhoudt dat er proefsleuven worden gegraven. Vervolgens komen er informatiebijeenkomsten waarna in de zomer een masterplan zal worden vastgesteld. Omdat de financiering daarna pas kan worden geregeld zal de uitvoering van het plan niet vóór 2019 beginnen.

Bij deze ontwikkelingen wordt samengewerkt door Staatsbosheheer, Provincie Utrecht, gemeentes en Recreatieschap Stichtse Rijnlanden.