De gemeente Utrecht heeft een nieuwe nota dierenwelzijn. Hierin legt het college de uitgangspunten aan de gemeenteraad voor.

Zo stelt Utrecht eisen aan het welzijn van dieren in dierenweides en kinderboerderijen die door de gemeente worden gesubsidieerd. Ook wil de stad dierenwinkels stimuleren het keurmerk Dierbaar te behalen. Dit garandeert goede omstandigheden voor de dieren in winkel en goede voorlichting aan kopers over het houden van dieren.

De stad informeert daarnaast aanvragers van bouwvergunningen hoe zij rekening kunnen houden met dieren en welke maatregelen ze kunnen treffen voor het welzijn van dieren.

Bij ieder evenement waarbij dieren worden ingezet, gaat de gemeente in gesprek over het welzijn van de dieren. Het college is tevreden over de samenwerking met de Dierenbescherming en daarom wordt het contract voortgezet tot medio 2020. Daarna start een nieuwe contractperiode, waarin de gemeente de hulpverlening aan dieren op hetzelfde niveau wil houden.