Logo Gemeente Stichtse VechtHet college van B en W in de gemeente Stichtse Vecht heeft het inrichtingsplan voor de sociale werkvoorziening vastgesteld. Dit naar aanleiding van het besluit om PAUW Bedrijven…

op te heffen. PAUW Bedrijven is de gemeenschappelijke regeling voor de sociale werkvoorziening van zes gemeenten. Op dit moment werken er 500 medewerkers bij PAUW die onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen. Voor deze mensen blijven de voorwaarden hetzelfde.

In het nieuwe plan staat beschreven hoe de gemeente de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking, die onder de wet sociale werkvoorziening vallen gaat organiseren. De gemeenteraad wordt begin juli gevraagd met het inrichtingsplan in te stemmen. De veranderingen hebben te maken met de komst van de Participatiewet.