Logo Cyclus De directies van afvalbeheerder Cyclus en afvalverwerkingsbedrijf SUEZ hebben deze week een nieuw contract ondertekend voor de verwerking van restafval. Ook vanaf…

1 januari volgend jaar blijft SUEZ het restafval uit acht gemeenten in het Groene Hart verwerken.

Op jaarbasis levert Cyclus zo’n 64 duizend ton fijn restafval uit de huis-aan-huis inzameling én 6.600 ton grof restafval van de afvalbrengstations aan. SUEZ verwerkt dit in de afvalenergiecentrale ReEnergy in Roosendaal. De warmte die bij de verwerking vrij komt, wordt omgezet in elektriciteit. Daarmee voorziet ReEnergy op duurzame wijze in de energiebehoefte van meer dan 70 duizend huishoudens.

Daarnaast maken omliggende kastuinbouwbedrijven voor verwarming van de kassen gebruik van warmte van ReEnergy.

Foto: RTV Bodegraven
rtv bodegraven