Polsstokverspringen zit al jaren in de lift en groeit steeds verder door als één van de populaire sporten, niet alleen in Friesland waar de sport fierljeppen wordt genoemd, maar vooral ook in de Groene Hart regio. Op 4 mei om een uur wordt in Kockengen een nieuwe wedstrijdaccommodatie geopend.

Het is de zesde voor de Polsstokbond Holland. Met de zomer in aantocht gaat het wedstrijdseizoen voor de polsstokverspringers weer van start. De nieuwe Kockengense accomodatie wordt ingewijd met een speciale openingswedstrijd. Alle topspringers zijn aanwezig en zij zullen strijden om de schansrecords en natuurlijk de RegioBank bokaal.

De wedstrijd zal ongetwijfeld een goed beeld gaan geven van de krachtsverhoudingen in het nieuwe seizoen. Iedereen is welkom om de opening mee te vieren op de Sportweg in Kockengen. Er zal naast het geweld van de topspringers voldoende ander vertier zijn met een hapje en een drankje en een luchtkussen voor de kinderen.

Een week later worden op de schansen van polsstokclub Linschoten de eerste reguliere klassementswedstrijd versprongen.

Foto: Polsstokclub Linschoten – Jaco de Groot en Dymphie van Rooijen