De provincie Utrecht wil, samen met gemeenten, zeven snelfietsroutes realiseren. Daarmee wil zij het fietsgebruik stimuleren, óók voor woon-werkverkeer en langere afstanden. Zo wil men de topregio Utrecht bereikbaar en leefbaar helpen houden. Een nieuwe raad gaat de provincie Utrecht daarbij adviseren. Daarin zitten vertegenwoordigers van kennis- en belangenorganisaties op fietsgebied.

De Provinciale Adviesraad Snelfietsroutes kwam woensdag voor het eerst bijeen. Zij adviseert de provincie gevraagd en ongevraagd over alles wat met snelfietsroutes te maken heeft, zoals bijvoorbeeld hoe snelle fietsen als speed pedelecs met langzame fietsers op één route gecombineerd kunnen worden.

Of over vraagstukken als hoe aanwonenden en belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de aanleg van de routes, welke innovaties van buiten de provincie ook goed passen in Utrecht en hoe de veiligheid kan worden bevorderd.

Foto: Provincie Utrecht