Logo RHC Rijnstreek en LopikerwaardEr komt een nieuwe regeling met betrekking tot het gemeenschappelijk Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. Dit is een samenwerkingsverband tussen onder…

meer de gemeentes Woerden en Montfoort. Vernieuwing van de oude regeling werd noodzakelijk, omdat de per 1 januari gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt, dat de gemeenteraden niet meer in de regeling mogen participeren.

Vanuit het verleden waren de gemeenteraden medeondertekenaar, terwijl het feitelijk een regeling tussen de betrokken colleges van B&W is. De oude regeling, die gold vanaf 2008, is op deze technische punten nu aangepast. De gemeenteraad van Montfoort zal naar verwachting op 27 juni met de nieuwe regeling instemmen. De gemeente Woerden zal, met instemming van de eigen gemeenteraad, publicatie in de Staatscourant verzorgen.