Er wordt weer een nieuwe stap gezet om het verkeer van en naar het kassengebied Harmelerwaard een directe verbinding te geven met de A12. Het bestemmingsplan dat deze ontsluiting mogelijk moet maken, ligt vanaf donderdag 24 december zes weken ter inzage. In deze periode organiseert de gemeente een online informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden en belangstellenden.

Om het kassengebied te ontsluiten, komt er een nieuw weggedeelte dat de oostelijke randweg Harmelen verbindt met de noordelijk gelegen Hugo de Vriesweg. De ontsluitingsweg zal door middel van een nieuwe brug de sprong over de Leidsche Rijn maken.

Inmiddels zijn alle benodigde gronden in het bezit van de gemeente. De brug en de ontsluitingsweg worden betaald door provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Woerden. Als alles meezit, kan de nieuwe ontsluiting eind 2022 klaar zijn.

Foto: Gemeente Woerden