Logo Provinciehuis UtrechtKarin Peters is voorgedragen als nieuwe statengriffier van de provincie Utrecht. Provinciale Staten besluiten tijdens de statenvergadering van maandag 29 mei a.s. over de voordracht.

Als de PS ermee instemmen, volgt zij per 1 juli 2017 Leo Graafhuis op die met pensioen gaat. Peters was eerder al statengriffier van Noord-Holland.

Voorafgaand aan de werving van de nieuwe griffier stelden PS een profiel vast. Daarin lag het accent op iemand die in staat is de verbinding met de samenleving te versterken, en op overtuigende wijze statenleden kan adviseren over hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. De fractievoorzitters kwamen tot de conclusie dat de selectieprocedure een uitstekend gekwalificeerde kandidaat heeft opgeleverd.