Logo Zonnepanelen 2Utrecht stelt opnieuw 250.000 euro beschikbaar om collectieve projecten met zonne-energie te stimuleren. Met de regeling kunnen projecten worden gerealiseerd…

die goed zijn voor stroom voor zo'n duizend huishoudens.
Het budget is verdeeld over 2 jaar en per jaar is 125.000 euro beschikbaar.
Om de slagingskans per project te verhogen, zijn strikte criteria ingebouwd.
Zo is de hoogte van de subsidie afhankelijk gesteld van de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.
Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2019 worden ingediend, of tot het budget is uitgeput.