Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenHet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe subsidieregeling voor projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer.

Voorbeelden van initiatieven die kans maken op subsidie zijn: de aanleg van een ijsvogelwand, een waterspeelplaats, het plaatsen van vlotten met waterplanten in stadswater of de organisatie van een waterexcursie door de buurt. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal vijfduizend euro beschikbaar, waarbij maximaal de helft van de kosten van het project of de activiteit worden betaald.

Een subsidie kan worden aangevraagd door een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen. Initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen ook onder de regeling vallen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden.