Logo RaadszaalNaar aanleiding van het aftreden van wethouder Martin Schreurs hebben B&W van Woerden besloten de taken van Schreurs voorlopig te verdelen over de resterende collegeleden.

Volgende week wordt hierover een definitief besluit genomen. Schreurs trad dinsdag om gezondheidsredenen af.

Ruimtelijke Ordening en stedelijke vernieuwing worden waargenomen door wethouder De Weger. Vastgoed, grondbedrijf en grondbeleid door wethouder Haring. Wethouder Stolk neemt het portefeuilleonderdeel Deregulering voor haar rekening. Tot slot neemt wethouder Koster neemt het portefeuilleonderdeel ICT/automatisering waar.

Wethouder De Weger is voorlopig wijkwethouder van Snel&Polanen / Waterrijk. Wethouder Koster neemt het wijkwethouderschap van Harmelen waar. Ook de bestuurlijke functies in de regio worden waargenomen.