Logo Fietsbrug Natuurverbinding NigtevechtFietsers en dieren kunnen in 2018 het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken met de fietsbrug en de natuurverbinding die bij Nigtevecht worden aangelegd. De brug koppelt de fietsroutes langs de…

Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Voor fietsers uit Nigtevecht komen station Abcoude en scholen en werklocaties in de regio Amsterdam dichterbij.

Door de aangepaste oevers kunnen dieren zwemmend het kanaal oversteken. Dat zorgt voor uitwisseling van fauna tussen de natuurgebieden en versterkt de natuur. De provincies Utrecht en Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht werken samen bij de totstandkoming van de fietsbrug en natuurverbinding.