In Woerden worden binnenkort de verkeerslichten op de kruising M.A. Reinaldaweg en de op- en afritten van de A12 nabij de carpoolplaats vervangen. De provincie Utrecht laat ook de verkeersregelkast vervangen.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 10 januari en duren tot en met donderdag 13 januari. De vervanging is nodig omdat het materiaal aan het eind van zijn levensduur is. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer rond de kruising vertraging ondervinden. Tijdens de werkzaamheden zijn de verkeerslichten uitgeschakeld en wordt al het verkeer tussen zeven uur ’s ochtends en negen uur ’s avonds door verkeersregelaars over het kruispunt geleid. Daarna worden weggebruikers er met bebording op geattendeerd dat de verkeerslichten buiten bedrijf zijn.De toegestane maximum snelheid wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur.