Logo Platform Slappe BodemIn de Klimaateffectatlas zijn nieuwe bodemdaling kaarten beschikbaar die laten zien hoeveel daling er in het Groene Hart optreedt. Deze zijn nauwkeuriger, gebruiksvriendelijker en tonen de…

hoeveelheid daling die er in een gebied tot 2050 optreedt als er geen beperkende maatregelen worden getroffen.

De bodem in het Groene Hart zakt al 1000 jaar door menselijke activiteiten en zal de komende decennia blijven zakken als er geen maatregelen worden genomen. De nieuwe bodemdalingskaarten zijn voor iedereen toegankelijk. Ze vormen een logisch startpunt voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. De kaarten worden gepresenteerd in een viewer, waarmee men kan inzoomen op een specifiek gebied. De bodemdaling kaarten in de atlas zijn gemaakt door Deltares, TNO-GDN en Wageningen Environmental Research.