Logo KTCKTC Zegveld heeft behalve een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid, ook volop nieuwe onderzoeken. Momenteel is het Kennis Transfer Centrum Zegveld druk bezig met het…

inplannen en inpassen van alle onderzoeken en projecten die dit jaar uitgevoerd gaan worden. Bij KTC is de laatste jaren geƫxperimenteerd met de teelt van cranberries. Cranberries, ook wel veenbes, houden van hoog water en kunnen in de winterperiode lang onder water staan. De cranberry groeit traag en raakt overwoekerd door hoog onkruid en vergrassing.

KTC heeft vorig jaar verschillende methodes van onkruidbestrijding bij cranberries onderzocht. De beste resultaten werden behaald bij het afdekken van de grond met biologisch afbreekbaar plastic. Een artikel hierover is in december verschenen in nieuweoogst.nl.