Logo EvertshuisHet bestuur van het Evertshuis heeft deze week Cor de Raadt benoemd tot voorzitter van de stichtingen Evertshuis en Bij Everts. Ruim een jaar als algemeen bestuurslid zitting te hebben…

gehad in het bestuur, neemt hij nu de voorzittershamer over van Rob Overes.

Onder het voorzitterschap van Rob Overes heeft het Evertshuis na de nieuwbouw in 2014 op voortvarende wijze invulling gegeven aan haar taak als cultureel centrum voor Bodegraven-Reeuwijk. De culturele activiteiten en het theaterprogramma zijn uitgebreid en vernieuwd.

Het bestuur heeft met spijt kennis genomen van het vertrek van Rob Overes en bedankt hem voor de energieke manier waarop hij in de afgelopen jaren aan het bestuur en het Evertshuis leiding heeft gegeven.