Logo Computer toetsenbord De gemeente De Ronde Venen heeft een nieuwe website in gebruik genomen. De site geeft direct toegang tot zaken die inwoners van De Ronde Venen zouden willen regelen…

of weten zoals afvalinzameling, aanvragen van documenten of uitkeringen. De Ronde Venen zegt bij de inrichting van de nieuwe site er van te zijn uitgegaan dat het grootste deel van de gebruikers naar de website komt om informatie te vinden of aanvragen te doen.

39 website