Wie meer wil weten over de Oude Hollandse waterlinie kan daarvoor sinds afgelopen weekend terecht op de website waterlinieacademie.

De website brengt de geschiedenis van de waterlinie die in 1672 tot stand kwam in de chaos van het Rampjaar, toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd aangevallen door vier buurlanden.

De site biedt beeldmateriaal uit zowel oude bronnen als recente publicaties.