Logo Wijkplatform Schilderskwartier 1Het Wijkplatform Schilderskwartier in Woerden wil voor de komende twee jaar met behulp van de bewoners een nieuwe wijkagenda vaststellen. De wijkagenda gaat over onderwerpen in de…

wijk, die voor verbetering vatbaar zijn. Deze worden voortdurend aan de orde gesteld tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van het wijkplatform. Hierbij worden ook overlegpartners als gemeente en organisaties aangesproken. Het uiteindelijke doel is dat het woon- en leefgenot in de wijk wordt verbeterd.

Om tot een breed gedragen agenda te komen, wil het wijkplatform de mening van alle bewoners van het Schilderskwartier peilen via een online enquĂȘte. De resultaten van deze peiling worden in de vergadering van 25 januari 2017 besproken, waarmee de wijkagenda voor de komende twee jaar kan worden vastgesteld.