Logo StedinIn de Utrechtse nieuwbouwwijk Haarrijn komen ongeveer 650 energiezuinige woningen, die geen aansluiting krijgen op het aardgasnet. Het gaat om een proef van de gemeente Utrecht …

en netbeheerder Stedin.

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken fors in te zetten op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Stedin vindt het niet langer maatschappelijk verantwoord om nieuwbouwhuizen op het gasnet aan te sluiten. Netbeheerders zijn nu nog verplicht iedere nieuwbouwwoning op het gasnet aan te sluiten, als daar door de projectontwikkelaar om gevraagd wordt.