Logo InbrekerUit de pas gepubliceerde veiligheidscijfers over de eerste helft van 2017 blijkt dat er in Nieuwegein vijftien procent minder misdrijven zijn gepleegd dan een jaar geleden. Nieuwegein toont…

een meer gunstige ontwikkeling dan de omliggende plaatsen.

Er zijn minder woninginbraken (-22%), maar ook het aantal autokraken (-12% is gedaald en er zijn minder vernielingen (-37%). Wel nam het aantal meldingen van winkeldiefstallen toe. Tien procent meer dan een jaar geleden.

De gemeente gaat zet in samenwerking met veiligheidspartners de acties uit het veiligheidsplan voort. Elk half jaar maakt de gemeente het veiligheidsbeeld openbaar.