Logo Kasteel RijnhuizenRaadspartij VSP wil dat de gemeente Nieuwegein kasteel Rijnhuizen aankoopt. De partij stelt voor om het kasteel als historisch erfgoed op deze wijze te behouden. Ook de tuin…

rondom het kasteel die in zeventiende eeuwse barokstijl is aangelegd moet blijven, vindt de partij. Nieuwegeiners kunnen zo het gebied gebruiken voor bijvoorbeeld wandelingen of andere recreatie die past bij de omgeving van het kasteel.

Nadat het kasteel, na vier jaar te koop te hebben gestaan, vorig jaar werd verkocht, heeft de nieuwe eigenaar aangegeven er woningen en woonappartementen te willen bouwen, vooral voor ouderen.

Rijnhuizen kent een lange voorgeschiedenis. Verschillende bronnen vermelden het kasteel al omstreeks 1200, als houten vesting in Jutphaas, het huidige Nieuwegein. De vroegste officiële vermelding over het kasteel dateert echter pas uit 1459.