Nieuwegein wil zestienhonderd woningen in de binnenstad voorzien van een circulair watersysteem. Zo hoopt de gemeente straks regenwater te gebruiken en afvalwater en zwart water te hergebruiken. Het project is uitgewerkt in drie ambitieniveaus. De eerste is het meest laagdrempelig, namelijk het opvangen van regenwater. Behalve dat er hiermee wateroverlast wordt voorkomen, hoeft er dankzij het regenwater ook geen drinkwater gebruikt te worden voor de bewatering van de groenvoorziening. Voor het opvangen van regenwater wil de gemeente onder meer een ondergrondse waterbuffer aanleggen. Niveau 2 bestaat uit het hergebruik van grijs water, zoals douchewater. Dat water kun je na decentrale zuivering weer inzetten voor het doorspoelen van het toilet of opslaan in de ondergronds waterbuffer. De derde en meest uitdagende ambitie is om ook zwart afvalwater te benutten, oftewel het water afkomstig van toiletten.