Logo SportlustIn een gezellige druk bezet clubhuis van Sportlust ’46, vond de nieuwjaarsreceptie plaats. Eerder die dag was helaas de Nieuwjaarswedstrijd tussen Oud-Sportlust en de Businessclub…

afgelast vanwege de weersomstandigheden.

Voorzitter Jan van den Heuvel keek in zijn toespraak terug naar het afgelopen seizoen en blikte ook vooruit naar het komende jaar, waarin er heel wat lijkt te gaan gebeuren binnen Sportlust.

Na afloop van zijn toespraak werden de jubilarissen van Sportlust ’46 gehuldigd. Zeven leden waren 25 jaar lid, eentje 40 jaar en een lid was al 50 jaar aan de Roodwitten verbonden maar Joop de Wit, Jan Pennewaard en Jan Nap spanden toch de kroon. Zij zijn al 60 jaar lid van de club.

Alle jubilarissen werden van harte gefeliciteerd met dit heuglijke feit en kregen een herinnering mee naar huis.