Logo Geld 6De gemeente Nieuwkoop heeft geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van goede ideeën. Daarmee wil de gemeente initiatieven voor en door de Nieuwkoopse samenleving stimuleren.

Het gaat om ideeën die betrekking hebben op plezierig wonen in de kernen, duurzaamheid, onderlinge samenwerking van ondernemers en werkgelegenheid. Personen, stichtingen, verenigingen en bedrijven die een aantoonbare maatschappelijke binding hebben met de gemeente Nieuwkoop kunnen het hele jaar door ideeën indienen. Aan het eind van ieder kwartaal beoordeelt het college de aanvragen.