Logo KassenbouwGemeente Nieuwkoop onderkent het economische belang van de glastuinbouw en gaat de toekomst van het glastuinbouwgebied opnieuw onder de loep nemen. Tot nu toe beschouwde…

de gemeente het gebied als toekomstig transformatiegebied. Hierop komt de Nieuwkoop nu terug.

Volgend jaar wordt samen met de organisatie voor glastuinbouw LTO Noord Glaskracht opnieuw gekeken naar de glastuinbouwgebieden rondom Nieuwkoop, waarbij deze deels of geheel kunnen worden bestempeld als duurzaam kleinschalig glastuinbouwgebied. Er komt dan voor locale glastuinders alsnog duidelijkheid voor de langere termijn.