Logo InbraakDe gemeente Nieuwkoop onderzoekt of de buurt nog wel veilig genoeg is. Vanaf half augustus ontvangen inwoners per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van…

de veiligheidsmonitor in te vullen. Het is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie in de buurt. Nieuwkopers kunnen door hun mening te geven, bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid in hun buurt.

Burgemeester Frans Buijserd wil dat Nieuwkoop een veilige gemeente is en blijft. Hij zegt het voor de betrouwbaarheid van het onderzoek van belang te vinden dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. Aan de hand van de uitkomsten kunnen we kijken hoe we de veiligheid kunnen verbeteren, aldus de burgemeester.