Logo Handtekening2Gemeente Nieuwkoop en diverse woondiensten en verenigingen voor bewoners- en huurdersbelangen ondertekenen vandaag een overeenkomst om de sociale…

woningvoorraad in de gemeente beschikbaar en bereikbaar te houden.

De betrokken partijen hebben prestatieafspraken gemaakt over sociaal en duurzaam wonen in een huurhuis. De afspraken richten zich zowel op concrete afspraken voor 2018 als op afspraken voor de langere termijn. Ze gaan onder meer over het betaalbaar houden en duurzaam maken van de bestaande sociale huurwoningen.

Zo willen de ondertekenaars van de overeenkomst dat het aantal sociale huurwoningen tot 2025 met 225 groeit, er een aanbod van woningen is in verschillende huurklassen, er wordt ingespeeld op woonbehoeften van jongeren en ouderen en de sociale woningvoorraad verduurzaamt.