Logo Vinkje 1Gemeente Nieuwkoop is in 2016 vergeten een vinkje te zetten op een formulier dat bij de provincie Zuid-Holland was ingediend voor de bouw van een woning van wethouder Guus Elkhuizen…

in natuurgebied De Haeck. Door het ontbrekende vinkje kwam de provincie er pas laat achter dat het om ontwikkelingen in een Natura2000-gebied ging. Dit erkende burgemeester Frans Buijserd tijdens de gemeenteraadsvergadering. Door publicatie van een brief van de provincie aan de gemeente is er commotie ontstaan.

Nieuwkoop is in die brief hard terecht gewezen en er werd met sancties gedreigd. De terechtwijzing door de provincie wekte de indruk dat de wethouder en de gemeente het eerder op een akkoordje hadden gegooid, hetgeen niet het geval blijkt te zijn. De raad vond het allemaal de discussie niet waard.