Logo Nieuwkoopse PlassenZeven waterrijke natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waaronder De Nieuwkoopse Plassen, krijgen op dit moment een verjongingskuur door herstelwerk.

Oude sloten worden open gegraven, legakkers afgeplagd en houtopslag afgevoerd. Met deze werkzaamheden verbeteren de leefomstandigheden van zeldzame planten en dieren. Sinds eind 19de eeuw wordt er in dit veengebied geen turf meer gewonnen waardoor sloten langzaam dicht groeien. Dat gaat ten koste van bijzondere planten en dieren.

Vanuit het Life-project, met financiƫle steun van de Europese Unie voor natuurbehoud en milieubescherming, worden er maatregelen genomen om het bijzondere cultuurlandschap te behouden. Het natuuronderhoud werd vroeger voor een deel door turfstekers gedaan.